ورود به نمایشگاه
راهنمای ثبت نام و ثبت اثر در سایت

والدین و مربیان گرامی ؛ سلام 

عمدتا تصور می شود که یک مربی برای آموزش مهارت های هنری نیازمند ویژگی خاصی می باشد و یا اینکه باید یک فرد هنرمند باشد و این تصور غلط باعث شده نه تنها این مهارت ها به کودکان آموزش داده نشود بلکه تلاشی برای کسب این مهارت ها نیز توسط مربیان آموزشی انجام نپذیرد.

با توجه به مدل آموزشی پروژه محور در این طرح ، مربی آموزشی تنها نقش راهنما را داشته و لازم نیست به مباحث هنری در حد تکمیلی اشراف داشته باشد.

نکته حائز اهمیت دراین بخش ضرورت آگاهی والدین  جهت آموزش فرزندان خود در منزل می باشد که در این طرح کلیه والدین می توانند با استفاده از دوره های تربیت مدرس حداقل مهارت های لازم را کسب نمایند.

فرایند ثبت نام در دوره های تربیت مدرس هنر و خلاقیت

شرایط لازم جهت ثبت نام:

کلیه علاقه مندان می توانند در دوره های تربیت مدرس ثبت نام و از محتوای دوره استفاده نمایند و در نهایت پس از ارزیابی از بین شرکت کنندگان افرادی که صلاحیت مربیگیری داشته باشند به مراکز آموزشی معرفی خواهند شد.

لازم به ذکر است کلیه شرکت کنندگان در دوره ، گواهینامه پایان دوره دریافت خواهند نمود.

 

ثبت نام دوره های تربیت مدرس و والدین خرداد

ثبت نام کارگاه تربیت مدرس ویژه والدین و مربیان ویژه خردادماه 94

زمانبندی برگزاری دوره تربیت مدرس مهرماه

دوره تربیت مدرس ویزه مهرماه با حضور والدین و مربیان گرامی از روز سه شنبه 29 لغایت جمعه 2 آبان 93 برگزار خواهد شد.

ثبت نام دوره تربیت مدرس - مهرماه

ثبت نام مهرماه دوره تربیت مدرس ، طرح هنر وخللاقیت ویژه والدین و مربیان آموزشی